episode 15

Een exotisch restaurant

Thema: in het restaurant

Wat voorafging:

Elisabeth Martens, de beste vriendin van de overleden Maria Canvas, zegt dat Nic door de politie wordt verhoord. Als Lara naar kantoor wil gaan, ontdekt ze dat de vier banden van haar auto doorgestoken zijn. Chico, de wijkagent, zegt dat het kwaad opzet is. Hij raadt aan om een aangifte te doen en brengt haar naar het politiekantoor. Daar komt Nic buiten. Chico zegt dat de banden van zijn vriendins auto zijn doorgestoken.  

Terug naar overzicht